Borci ve váhové kategorii Polotěžká – nad 75 kg do 81 kg

Ing. Petr Martin
Jan Calta

Manažer

Jiří Plesar
Ing. Martin Ovesný, PhD.

Software Engineer

Ivo Crhák
Roman dr.Albán Albín
Bc. Milan Čepák
Václav „heavy rameno“ Vastl
Ing. Stanislav Šrámek
Pavel Křivánek
Jan „Panda“ Tomsa
Jiří „Hugo“ Rejthar
Ivan Martiš

Jednatel

Michal Vincourek
JUDr. Jan Bílek

Advokát

Filip Kohl

Manažer

Ondřej „Student“ Studený
Petr „Dědek“ Kovařík
JUDr. Tomáš Rychlý, PhD.

Viceprezident

JUDr. Jan Kotouš

Advokát

Martin Žák
Ing. Michal Pavel, MPA
Pavel Šíma