Borci ve váhové kategorii Polotěžká – nad 75 kg do 81 kg

Roman dr.Albán Albín
Ing., Mgr. Kamil Veselý
Jiří „Hugo“ Rejthar
Petr Vopěnka
Ing. Stanislav Šrámek
Petr Petřík
Ivo Crhák
David Vondra
Pavel „Peggi“ Bečvář
Tomáš Kokstein
Jiří „Kapitán“ Fořt, DiS.
David Tyr
Ing. Marek „Celník“ Štěpán
Jakub Nováček
Ing. Pavel „Polo“ Mráz
Jozef Toporcer
Roman Skružný
Robert Halm
Firaz Muinov
Pavel Křivánek
JUDr. Jan Bílek

Advokát

Jiří Plesar
Ing. Petr Martin
Ing. Daniel „Koval“ Kovalovský
Michal Knapek
Jiří „YURI“ Burda
Ivan Martiš

Jednatel

Filip Dolanský
Ing. Marek „Marcipán“ Sedláček, PhD.
Bc. Milan Čepák
JUDr. Tomáš Rychlý, PhD.

Viceprezident

Mgr. Tomáš Podstrelenec
Ing. Evžen „headhunter“ Dolgunow
Petr „Dědek“ Kovařík
Ing. Martin Ovesný, PhD.

Software Engineer

Jiří „Vosa“ Vosecký
Adam „Urbi Junior“ Urbanec
Ondřej „Student“ Studený
Přemek „Divoch“ Divácký
Filip Kohl

Manažer

David Korbelář
Martin „Tchoř“ Píša
Vladimír Roček
JUDr. Jan Kotouš

Advokát

Tomáš Vondra
Marek Schopf
Jan „Panda“ Tomsa
Martin Žák
Jan Calta

Manažer

Ing. Michal Pavel, MPA
Václav „heavy rameno“ Vastl
Pavel Šíma
Gianfranco „Frankie“ Coizza