Borci ve váhové kategorii Polotěžká – nad 75 kg do 81 kg

Roman Skružný
JUDr. Jan Kotouš

Advokát

Jiří „Vosa“ Vosecký
Michal Knapek
Martin Žák
Gianfranco „Frankie“ Coizza
Martin „Tchoř“ Píša
Přemek „Divoch“ Divácký
Pavel Křivánek
Roman dr.Albán Albín
Ing. Martin Ovesný, PhD.

Software Engineer

Ivan Martiš

Jednatel

Jan Calta

Manažer

Pavel Šíma
Ing. Daniel „Koval“ Kovalovský
Filip Kohl

Manažer

Ivo Crhák
Petr Vopěnka
Ing. Stanislav Šrámek
Pavel „Peggi“ Bečvář
Petr „Dědek“ Kovařík
Marek Schopf
Ing. Petr Martin
Adam „Urbi Junior“ Urbanec
Václav „heavy rameno“ Vastl
Jakub Nováček
Vladimír Roček
JUDr. Jan Bílek

Advokát

David Vondra
David Korbelář
Michal Vincourek
Jan „Panda“ Tomsa
Ing. Marek „Marcipán“ Sedláček, PhD.
Ing. Michal Pavel, MPA
Jiří Plesar
Jozef Toporcer
Ing. Pavel „Polo“ Mráz
David Tyr
Bc. Milan Čepák
Ondřej „Student“ Studený
Tomáš Kokstein
Jiří „Hugo“ Rejthar
JUDr. Tomáš Rychlý, PhD.

Viceprezident

Jiří „Kapitán“ Fořt, DiS.