Borci, kteří se připravují v BOXING CLUB Ostrava

Lubomír „Haro“ Ďatko

Zodpovědný vedoucí