Borci, kteří se připravují v SK Boxing Praha

Daniel Hirschbrich
Ing., Mgr. Kamil Veselý
Petr Petřík
Vladislav Tolar
Gianfranco „Frankie“ Coizza
Miroslav Navara
Ing. Pavel Kovalenko
Ing. Michal Pavel, MPA
Luboš „Šéfkuchař“ Urban

Šéfkuchař

Ing. et Ing. Michal Kára, MBA

Business Architect

JUDr. Jan Bílek

Advokát

David Franěk