Borci, kteří se připravují v SK Boxing Praha

Ing. Pavel Kovalenko
Ing. Michal Pavel, MPA
Radek Procházka
Ing. et Ing. Michal Kára, MBA

Business Architect

JUDr. Jan Bílek

Advokát

David Franěk
MUDr. František Gyürüsi
Ing. Jaromír „Kladivo“ Frič
Ing. Josef „Bredock“ Vaidiš

Ředitel

MUDr. Miloslav Dvořák, MBA.
Martin Truhlář
Marek Vlček