Borci, kteří se připravují v SK Boxing Praha

Miroslav Navara
Ing. Pavel Kovalenko
Ing. Michal Pavel, MPA
Luboš „Šéfkuchař“ Urban

Šéfkuchař

Radek Procházka
Ing. et Ing. Michal Kára, MBA

Business Architect

JUDr. Jan Bílek

Advokát

David Franěk
MUDr. František Gyürüsi
Ing. Jaromír „Kladivo“ Frič
Ing. Josef „Bredock“ Vaidiš

Ředitel

MUDr. Miloslav Dvořák, MBA.