Borci, kteří se připravují v SK KOSAGYM Kadaň

Miloš „Hlína“ Hlinka