Borci, kteří se připravují v SK KOSAGYM Kadaň

Eduard Urbánek
Miloš „Hlína“ Hlinka