Borci, kteří se připravují v AMT

Jan „Krakonoš“ Sotona

Jednatel