Borci ve váhové kategorii Střední – nad 69 kg do 75 kg

Miloslav Veselák
Zdenek „Mlíkojed“ Stypa
Miloš „Milda“ Šťastný
Dmitrii Danu
Ing. Michal Anton
Milan Krčma
Vladimír Praslička
Jakub „Krejča“ Krejčí
Ing. Radim Vašíček
Daniel Wenzlovský
Marek Seman
Jan Bednář