Borci, kteří se připravují v UNI sport club

Pavel Křivánek
Ing. Marcel Meliš